ثبت نام آینده رهبری پروژه‌ها در بستر هوش مصنوعی عمومی